De Vereniging
De vereniging

De Triathlon Vereniging Breda (TVB) bestaat sinds 1985 en is met ruim 130 leden een van de grootste van Nederland. De TVB groeit nog steeds. Sinds de oprichting is de TVB, naast trainen, opleiden en deelnemen aan wedstrijden, meehelpen bij regionale wedstrijden. De TVB werkt samen met een aantal andere sportverenigingen uit de regio.

Doelstelling

De doelstelling van de TVB is het hebben van plezier in de triathlonsport. Ieder op zijn of haar niveau: van pure recreant tot wedstrijdatleet en van jong tot oud. De TVB biedt hiertoe voldoende mogelijkheden. Het plezier uit zich onder andere in het feit dat leden in wisselende samenstelling, naast de reguliere trainingen, onder meer op trainingskampen gaan, (veld)toertochten rijden en aan zwemwedstrijden, stratenlopen en crossen deelnemen.

Organisatie/Structuur

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de TVB benoemt een aantal van haar leden tot bestuurslid. Deze bestuurleden maken deel uit van het (dagelijks) bestuur van de vereniging. Onder het bestuur ressorteert een aantal commissies waarvoor het bestuur aan de ALV verantwoording schuldig is. De TVB kent commissies onder andere op het gebied van public relations, jeugd, activiteiten en trainingen. Tevens zijn er twee Vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Het door het bestuur gevoerde beleid wordt ieder jaar tijdens de ALV door de leden beoordeeld. De kascommissie bijvoorbeeld controleert de inkomsten en uitgaven die door het bestuur respectievelijk zijn ontvangen dan wel gedaan. Verder kan de ALV, indien het dit noodzakelijk acht, een commissie van beroep en/of een tuchtcommissie instellen.

Privacy

De vereniging vindt het belangrijk de persoonsgegevens van alle ingeschreven leden, partners en andere relaties te beschermen. Daarom heeft het bestuur een privacy beleidsplan vastgesteld en is er een privacy functionaris aangesteld. Zowel het TVB beleidsplan als de privacyverklaring zijn te openen als pdf-bestand.

Trainingen

Bij de TVB kunnen alle facetten van de triathlon worden beoefend. De TVB heeft daarvoor de beschikking over gediplomeerde trainers en accommodaties waaronder een 50 meter binnenbad en een verkeersvrije wielerbaan. Op dit moment worden wekelijks zes vaste trainingen verzorgd. Elke training wordt veelal verzorgd op (twee) verschillende niveau's met elk een aparte trainer, indien mogelijk.

Wedstrijden

Een groot aantal TVB’ers nemen deel aan diverse regionale, nationale en zelfs internationale circuits. Dit gebeurt zowel in teamverband (competitie) als individueel.

Verenigingsboek

De ALV van de TVB heeft een Verenigingsboek vastgesteld waarin allerlei informatie over de vereniging is te vinden en waarin gedragsregels, rechten, plichten en verantwoordelijkheden van leden, bestuur en commissies zijn vastgelegd. Het TVB Verenigingsboek is te openen als pdf-bestand.

Interesse

Voor meer informatie over triathlon, TVB en trainingen verzorgd door TVB kan men contact opnemen met Carin van Haren of Hans van Nispen. U kunt hiervoor een E-mail naar hun sturen.

Geïnteresseerden kunnen geheel vrijblijvend een maand bij de TVB komen trainen.

Onze sponsoren
 
Home | De Vereniging | Contact | Trainingen | Jeugd | Kalender | Uitslagen | Fotoalbums
TVB Cup | Gastenboek | Onze sponsoren | Downloads | Links