De vereniging

Algemeen

De Triathlon Vereniging Breda (TVB) bestaat sinds 1985 en is met ruim 130 leden een van de grootste van Nederland. De TVB groeit nog steeds. Sinds de oprichting is de TVB sterk in het combineren van presteren en Brabantse gezelligheid. Naast trainen, opleiden en deelnemen aan wedstrijden, helpen we ook bij regionale wedstrijden. De TVB organiseert zelf geen wedstrijden, maar ondersteunt de Stichting Triathlon Evenementen Midden & West-Brabant (STEM&WB). De TVB werkt samen met een aantal andere sportverenigingen uit de regio.

Doelstelling

De doelstelling van de TVB is het hebben van plezier in de triathlonsport. Ieder op zijn of haar niveau: van pure recreant tot wedstrijdatleet en van jong tot oud. De TVB biedt hiertoe voldoende mogelijkheden. Het plezier uit zich onder andere in het feit dat leden in wisselende samenstelling, naast de regulier trainingen, onder meer op trainingskampen gaan, (veld)toertochten rijden en aan zwemwedstrijden, stratenlopen en crossen deelnemen.

STEM&WB

Zoals gezegd organiseren we als triathlonvereniging zelf geen wedstrijden, maar we hebben wel een samenwerkingsverband met de Stichting Triathlon Evenementen Midden en West Brabant (Stem&WB). We verwachten van onze leden dat ze als vrijwilliger minimaal één keer per jaar een bijdrage leveren aan deze evenementen.

Lidmaatschap

Contributiekosten 2024

Lidmaatschap Leeftijd Per kwartaal Per jaar
Algemeen lid senior 21 jaar en ouder €49,00 €196,00
Lid junior 16 t/m 20 jaar €38,00 €152,00
Lid jeugd 12 t/m 15 jaar €29,00 €116,00
Lid jeugd t/m 11 jaar Gratis Gratis
4e gezinslid     €55,00
Bijkomende NTB-lidmaatschapskosten 2024 (verplicht i.v.m. verzekering tijdens trainingen).

Lidmaatschap Per jaar
Lidmaatschap vanaf 24 jaar €49,00
Jeugdlidmaatschap t&m 23 jaar €35,00

Ieder lid is verplicht lid van de NTB (Nederlandse Triathlon Bond). Je NTB basislicentie wordt voor jou via de contributie verrekend en door de vereniging betaald, hier hoef je dus niets voor te doen. Een atletenlicentie (optioneel) kan elk lid zelf aanvragen en betalen op de NTB website. Met een atletenlicentie kan je deelnemen aan divisiewedstrijden en betaal je niet apart voor een daglicentie bij triathlon wedstrijden die aangemeld zijn bij de NTB (de meeste Nederlandse wedstrijden vallen hieronder).

De contributie van de TVB wordt afgeschreven per kwartaal. Lidmaatschappen kunnen per kwartaal worden opgezegd. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van het kwartaal waarin het lidmaatschap is opgezegd. Opzegging gebeurt middels een mail aan de ledenadministratie. Het NTB-lidmaatschap wordt 1 x per jaar afgeschreven en wordt bij tussentijds opzeggen van het TVB-lidmaatschap niet deels terugbetaald. Een atletenlicentie loopt eveneens per kalenderjaar en wordt ieder jaar automatisch per 31 december beëindigd, deze moet dus elk jaar opnieuw aangevraagd worden.

ALV

De ALV van de TVB heeft een Verenigingsboek vastgesteld waarin allerlei informatie over de vereniging is te vinden en waarin gedragsregels, rechten, plichten en verantwoordelijkheden van leden, bestuur en commissies zijn vastgelegd. Het TVB Verenigingsboek is te openen als pdf-bestand.

Interesse

Voor meer informatie over de TVB en onze trainingen en activiteiten kan men contact opnemen met de commissie 'Nieuwe leden' (Carin van Haren en Ilona Benneker).
U kunt hiervoor het contactformulier op deze pagina invullen en versturen.

Geïnteresseerden kunnen geheel vrijblijvend een maand bij de TVB komen trainen.

Contact

Onze Trainingstijden